Hem / Home


En inblick i en del av Johan Hoflunds värld


Är sedan 2009 drabbad av ME/CFS

Vilket begränsar starkt vad jag kan göra

Men kolla här:


The Big Mix

En stor blandning av vad jag gjort (på det konstnärliga planet)


Instagram

När jag försöker göra om den verkliga världen till ett digitalt format


VERO

Som på Instagram men på en annan socialplattform


Twitter

Att leva ut det liv jag inte kan leva. Till min hjälp har jag bl.a. Rut, Siv och Bea


Facebook

En plats för Konstnären Johan Hoflund


LinkedIn

Min gamla värld som jag numera endast betraktar


Kontakt/Utställningar m.m.